Ανθολόγησε: Γεώργιος Προδρόμου
Προλόγισε: Κύπρος Χρυσάνθης
Νεοελληνική Βιβλιοθήκη Αρ. 2
Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου, Λευκωσία 1980

Collection


Capacity: 70.000 m3
Year of Operation: 1980
Type: Earthfill
Category: Large Dam
Designed by: Water Development Department
Constructed by: Cybarco Ltd

Collection