Αψίδα

Browse Items (34 total)

  • Date is exactly "1947"

Η Δράσις του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου κατά την περίοδον 1947 - 1948, Λευκωσία -Κύπρος.

Επιστάτες και εργάτες κατά το τελευταίο στάδιο ανέγερσης του Κτιρίου διαμονής των νοσοκόμων στο Σανατόριο Κυπερούντας.
Διακρίνονται…

Ο Στυλιανός Ζαχαριάδη το 1947. Κοινοτάρχης Κοιλανίου για πάρα πολλά χρόνια.

Η Κίκα Κυριάκου Κυριακοπούλου—Αντρέα Χρυσοχού με τη φούστα "ρουτζιέττι" της προγιαγιάς της.
Χρονολογία: 1947-1948.
Κάτοχος : Κίκα Μιχάλη…

Επιστάτες και εργάτες κατά το τελευταίο στάδιο ανέγερσης του Κτιρίου διαμονής των νοσοκόμων στο Σανατόριο Κυπερούντας.
Διακρίνονται…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2