Γεώργιος Γρίβας Διγενής (σταυρός) ποζάρει με τον Φυλακτό Νικόλαο (1) και τον Βασίλογλου Νικόλαο (2), φίλους και εκπαιδευόμενους από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων στην Ελλάδα. Στη φωτογραφία διακρίνεται ο πύργος-φρούρειο της Σχολής.

Collection


Η γέννηση της Θεοτόκου. Το εσωτερικό της εκκλησίας φέρει τη σφραγίδα του Όθωνα Γιαβόπουλου. Ο Γιαβόπουλος εργάστηκε στη Λόφου από το 1910 ως το 1919 και όλες οι τοιχογραφίες που υπάρχουν στην εκκλησία είναι δικές του δημιουργίες. Οι τοιχογραφίες εντός του ναού χρονολογούνται από το 1913-1919. Η τοιχογραφία αυτή χρονολογείται το 1919 και είναι αναγεννησιακού χαρακτήρα.

Collection