Αψίδα

Browse Items (115 total)

  • Creator is exactly "Unknown"

Στο πίσω μέρος της, η φωτογραφία φέρει αφιέρωση. Εις τους αγαπημένους μου, Θάλειαν και Λυκούργον, ενθύμιον αγάπης. Σεπτέμβριος 1923. Μαρία…

The Limassol castle consists of a palimpsest of structures. On the exact place a 13th-century church was gradually transformed into the fort we see today. However, until its final form, edifices of distinct roles occupied the site. In chronological…

Αγνώστου καλλιτέχνη. Μικτή τεχνική σε χαρτί. 19,5 x 11εκ .
Ο πίνακας είναι φέρει τα αρχικά E.L.K.

Russian icon. 36 x 28.5 cm
Most probably Samuel, David and Moses. Above them Christ with crown. Please read the names and other descriptions.

Oil on canvas. 90 x 76 см. Most probably Italian school

Ελαιογραφία σε καμβά. 90 x 76εκ.

Russian icon art. 94 x 80 cm
Saint Nicholas (Greek: Ἅγιος Νικόλαος, Hagios Nikólaos, Latin: Sanctus Nicolaus); (15 March 270 – 6 December 343), also called Nikolaos of Myra, was a historic 4th-century Christian saint and Greek…

Unknown artist. Russian icon art. 80 x 61 cm
Nicely decorated Madonna and Child with a description at the bottom.

Αγνώστου καλλιτέχνη. Ρώσικη εικόνα. 80 x 61 εκ

Unknown artist. Russian icon art. 110.5 x 76.5 cm
From the life of Christ. In the center the resurrection and around this are twelve icons about the life of Christ

Αγνώστου καλλιτέχνη. Ρώσικη εικόνα. 110.5 x 76.5…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2