Πωλ Γεώργιου , Χριστός, 45x35.cm.
Φέρει υπογραφή στη πίσω όψη και αναγράφεται η χρονολογία 1966.

Collection


Ο ζωγράφος του έργου είναι ο Agostino Carracci και ο χαράκτης ο F. Bartolozzi. Χαρακτικό. 48x37 εκ.
Στο έργο απεικονίζεται ο Χριστός στο Ναό να διδάσκει, όταν οι δάσκαλοι του Νόμου και οι Φαρισαίοι φέρνουν μία γυναίκα που την έχουν πιάσει να διαπράττει μοιχεία και του λένε : Ο Μωϋσής, στο Νόμο που μας έδωσε, περιέλαβε την εντολή : Να λιθοβολούμε τέτοιες γυναίκες. Εσύ ποια γνώμη έχεις; Τότε ο Ιησούς έσκυψε κάτω και με το δάχτυλό του έγραφε στο χώμα. Όταν δε
σηκώθηκε πάνω, πρόσεξε ότι ένας ένας άρχισαν να αποχωρούν, αφήνοντάς τον μόνο του με τη γυναίκα. Κι εκείνος τη ρώτησε : Πού είναι οι κατήγοροί σου;
Στην απάντησή της, ότι έφυγαν όλοι και κανένας δεν την καταδίκασε, της είπε : Ούτε εγώ σε καταδικάζω. Πήγαινε και να μην αμαρτήσεις ξανά.
Με το γεγονός αυτό, δηλ. της συγχώρησης
της μοιχαλίδας, συνδέεται και η γνωστή φράση
του Χριστού : "Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον
βαλέτω". Στην εικόνα η μοιχαλίδα προσήχθη στο ναό με δεμένα τα χέρια. Ο ένας από τους Φαρισαίους παρουσιάζεται να δαχτυλοδείχνει τη μοιχαλίδα, ενώ ο άλλος, δίπλα του, επικαλείται τον Μωσαϊκό Νόμο, στον οποίο φαίνεται να παραπέμπει.

Collection


Κωσταντίνος Μακρής(1917-1984), Άτιτλο, Λάδι σε χαρτόνι. 23 х 17,5 εκ .
Το έργο φέρει υπογραφή του καλλιτέχνη κάτω αριστερά. Ο Κωνσταντίνος Μακρής μαθήτευσε στο εργαστήριο του F.Leger. Επιδόθηκε στη μνημειακή διαπραγμάτευση της ανθρώπινης μορφής. Παρουσίασε το έργο του σε ατομικές (Gallery Ν. Υόρκη 1959) και πήρε μέρος σε ομαδικές εκθέσεις.

Collection