Αψίδα

Browse Items (257 total)

G.Melkov (born 1951 ), Smolensk Monastery, oil on canvas, 81x85cm

A.Y.Petrov, ( born in 1957) , Novodevichiy monastery, oil on canvas , 120x100 cm

Πωλ Γεώργιου , Χριστός, 45x35.cm.
Φέρει υπογραφή στη πίσω όψη και αναγράφεται η χρονολογία 1966.

Kισσονέργης Ιωάννης ,Χριστός , υδατογραφία, 37х18 см.

Kωσταντίνος Αρτέμης (1878-1972), Γέννηση Σωτήρος, λάδι σε καμβά, 60x55 cm.

Ο ζωγράφος του έργου είναι ο Agostino Carracci και ο χαράκτης ο F. Bartolozzi. Χαρακτικό. 48x37 εκ.
Στο έργο απεικονίζεται ο Χριστός στο Ναό να διδάσκει,…

Κωσταντίνος Μακρής(1917-1984), Άτιτλο, Λάδι σε χαρτόνι. 23 х 17,5 εκ .
Το έργο φέρει υπογραφή του καλλιτέχνη κάτω αριστερά. Ο Κωνσταντίνος Μακρής…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2