Ο Αρχηγός Αστυνομίας Σάββας Αντωνίου επιθεωρεί την παράταξη. Χρονολογείται μεταξύ 1971-1974.

Collection


Αστυνομικοί χαιρετούν κατά το τέλος της παράταξης.
Η φωτογραφία λήφθηκε στην παλιά Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού. Χρονολογείται μεταξύ 1970-74.

Collection


Αστυνομικοί μεταφέρουν ηλικιωμένη γυναίκα με το Land Rover τους.Η φωτογραφία λήφθηκε στη Λευκωσία. Χρονολογείται μεταξύ 1970-1980.

Collection


Αστυνομικός κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης καταρρίχησης. Η φωτογραφία λήφθηκε στη Αστυνομική σχολή Αθαλάσσας. Χρονολογείται μεταξύ 1970-1980.

Collection