Μετάλλια Μελών της Αστυνομίας,τα οποία είχαν παραχωρηθεί σε μέλη της Αστυνομίας για τις καλές τους Υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της Αγγλοκρατίας κυρίως κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.Παραδόθηκαν τη χρονική περίοδο 1940-1960

Collection


Παράσημα Μελών της Αστυνομίας, τα οποία είχαν παραχωρηθεί σε μέλη της Αστυνομίας για τις καλές τους Υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της Αγγλοκρατίας κυρίως κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.Παραχωρήθηκαν μεταξύ 1940-1960.

Collection


Μετάλλιο για τον καλυτερο σκοπευτή, το οποίο απονεμήθηκε μετά από αγώνες το 1932 σε μέλος της Αστυνομίας.

Collection


Μετάλλιο Γενικών Υπηρεσιών προς την Βρετανική Κυβέρνηση, το οποίο παραδόθηκε σε μέλη της Αστυνομίας για τις Υπηρεσίες τους κυρίως στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Collection


Σήμα Πηλικίου του Κυπριακού Συντάγματος του Βρετανικού Στρατού. Τον Φεβρουάριο του 1940 ιδρύθηκε το «Κυπριακό Σύνταγμα» (“Cyprus Regiment”) και ακολούθησε, τον Ιούνιο του 1940, η σύσταση της «Κυπριακής Eθελοντικής Δυνάμεως» - (“Cyprus Volunteer Force”). Στα δύο αυτά σώματα κατατάχθηκε η μεγάλη πλειοψηφία των Κυπρίων στρατιωτών του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου.

Collection


Σήμα Πηλικίου Στρατιωτικής Αστυνομίας. Τον Φεβρουάριο του 1940 ιδρύθηκε το «Κυπριακό Σύνταγμα» (“Cyprus Regiment”) και ακολούθησε, τον Ιούνιο του 1940, η σύσταση της «Κυπριακής Eθελοντικής Δυνάμεως» - (“Cyprus Volunteer Force”). Στα δύο αυτά σώματα κατατάχθηκε η μεγάλη πλειοψηφία των Κυπρίων στρατιωτών του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου.

Collection


Σήμα Πηλικίου Χωροφυλακής. Το 1960 με βάση τις πρόνοιες του Συντάγματος, ιδρύθηκαν στην Κύπρο δύο Σώματα Ασφάλειας. Το Σώμα της Αστυνομίας, που είχε την ευθύνη αστυνόμευσης των αστικών περιοχών, και το Σώμα της Χωροφυλακής, το οποίο ανέλαβε την αστυνόμευση των αγροτικών περιοχών. ‘Ένας Ελληνοκύπριος αρχηγός και ένας Τουρκοκύπριος αρχηγός διοικούσαν τα δύο σώματα αντίστοιχα. Περίοδος 1960-1964

Collection


Μηχανές τυχερού παιγνιδιού, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για διεξαγωγή κυβείας.

Collection


Χρησιμοποιήθηκε σε παράνομο ιδιωτικό καζίνο και κατασχέθηκε ως τεκμήριο.

Collection