Η γωνιά που σχηματίζεται από το δρόμο που κατεβαίνει από την εκκλησία της Παναγίας και στρίβει αριστερά προς τα καφενεία. Διακρίνεται αριστερά το Πολιτιστικό Κέντρο Κοιλανίου, απέναντι το μαγαζί του Άριστου Φλουρή, το καφενείο του Άγγελου Τσαερά και το πλακόστρωτο στο Κοιλάνι.

Collection