Αφάμια 2004. Οι επίσημοι προσκεκλημένοι παρακολουθούν τη γιορτή. Διακρίνονται από αριστερά ο βουλευτής και πρόεδρος του ΑΔΗΚ Ντίνος Μιχαηλίδης με τη σύζυγό του. Ο βουλευτής Μαρίνος Σιζόπουλος, ο υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων Τίμης Ευθυμίου, ο πρόεδρος του Ομίλου Κοιλανιωτών γιατρός Ιωάννης Ιωαννίδης, ο τέως δήμαρχος Λευκωσίας Λέλος Δημητριάδης, ο Γιάννης Αλεξάνδρου μέλος του κοινοτικού συμβουλίου και η γυναίκα του Ζωή, η εκπρόσωπος του ΚΟΤ Μαρία Σκαπούλη κ.ά.

Collection