Η γωνιά που σχηματίζεται από το δρόμο που κατεβαίνει από την εκκλησία της Παναγίας και στρίβει αριστερά προς τα καφενεία. Διακρίνεται αριστερά το Πολιτιστικό Κέντρο Κοιλανίου, απέναντι το μαγαζί του Άριστου Φλουρή, το καφενείο του Άγγελου Τσαερά και το πλακόστρωτο στο Κοιλάνι.

Collection


Ο λάκκος του Χατζηνικολή στο Κοιλάνι ήταν το κεντρικό πηγάδι του χωριού από το οποίο προμηθεύονταν νερό οι περισσότερες οικογένειες.

Collection


Ο λάκκος του Χατζηνικολή στο Κοιλάνι ήταν το κεντρικό πηγάδι του χωριού από το οποίο προμηθεύονταν νερό οι περισσότερες οικογένειες.

Collection


Ο λάκκος του Χατζηνικολή στο Κοιλάνι. Το στόμιο με τις βαθιές χαρακιές που μαρτυρά τους κόπους μιας άλλης εποχής.

Collection