Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου, Το μοναστήρι
205 items in collection

Collector(s)

Στην συγκέντρωση του υλικού και την τεκμηρίωση του υλικού συνέβαλε Αρχιμανδρίτης π. Νεόφυτος ΕγκλειστριώτηςThe Founding Inscription of 1503 A.D


The Hospitality of Abraham


Saints Constantine and Helen


The Iconostasis


Virgin Mary the Enkleistriani


Saint Neophytos the Recluse


General view of the Vault of the North Aisle of the Katholikon with Stanzas Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ incorporated.


The Last Supper