Αψίδα

Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου, Το μοναστήρι

Dublin Core

Title

Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου, Το μοναστήρι

Alternative Title

Holy Monastery of Saint Neophytos, The monastery

Contributor

Στην συγκέντρωση του υλικού και την τεκμηρίωση του υλικού συνέβαλε Αρχιμανδρίτης π. Νεόφυτος Εγκλειστριώτης

Coverage

34.846406, 32.446257

Items in the Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου, Το μοναστήρι Collection

On the west wall of the Naos, an inscription informs us that the Naos of the Enkleistra was hewn, built and painted with the contribution and much toil of Saint Neophytos the Recluse in 1196, while in 1503 "the present part of the decoration and…

Abraham is offering hospitality to the Three Angels depicted blessing with their right hand. Abraham and Sarra are serving at the table. The wall - painting is found on the south wall of the Naos of the Enkleistra and was renovated in 1503 A.D.

Saints Constantine and Helen are depicted having a halo and hold the Holy Cross. They are the protectors of Christianity. The wall-painting is found on the east wall on the right of the entrance to the Naos of the Enkleistra.

General view of the nave of the iconostasis in the Katholikon. The central and south part of the iconostasis are the original. The north part of the iconostasis was destroyed and replaced recently by a copy of the south aisle of the iconostasis. The…

The icon of Virgin Mary known as ''Enkleistriani'', is representing the Virgin supporting Christ with her left arm while she points to him with her right. The icon is a donation of the former abbot Joachim and was painted by painter Theophylaktos.…

Saint Neophytos the Recluse is depicted with long beard, his head is adorned with a silver halo and he is invested with the Great Scheme of the Monk in his inner garments, bearing the Cross and the letters INBI in Greek. With his right hand he…

General view of the vault of the north Aisle of the Katholikon, with the Stanzas Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ depicted. This vault is decorated with the 24 Stanzas of the Akathist hymn to the Virgin. Every Stanza starts with a letter of the Greek…

Christ is having His Last Supper with his disciples before the Crucifixion. Judas is seated opposite Christ and attempts to catch the food from the table. It is a scene from " The Passion Cycle ". The wall - painting was renovated in 1503 A.D .…

Collection Tree