Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ σχολικής χρονιάς 1995-1996
110 items in collectionΜαθητές Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Μαθητές Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Χριστουγεννιάτικη εορτή


Χριστουγεννιάτικη εορτή


Χριστουγεννιάτικη εορτή


Χριστουγεννιάτικη εορτή


Λαογραφική εκδήλωση της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Oρχήστρα Απεητείου Ανωτέρας Σχολής