Στιγμιότυπο από τη Χριστουγεννιάτικη εορτή της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 1995-1996.

Collection


Στιγμιότυπο από τη Χριστουγεννιάτικη εορτή της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 1995-1996.

Collection


Στιγμιότυπο από τη Χριστουγεννιάτικη εορτή της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 1995-1996.

Collection


Στιγμιότυπο από τη Χριστουγεννιάτικη εορτή της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 1995-1996.

Collection


Κυπριακοί παραδοσιακοί χοροί κατά τη διάρκεια λαογραφικής εκδήλωσης της Απεητείου Ανωτέρας, με τίτλο ''Οι λαϊκοί μας ποιητές τραγουδούν τα νιάτα", που έγινε το Σάββατο στις 18 Μαϊου 1996, η ώρα 8 μ.μ. στην αίθουσα τελετών της σχολής. Στη φωτογραφία διακρίνονται μαθήτριες να χορεύουν φορώντας την κυπριακή παραδοσιακή ενδυμασία.

Collection


Η Ορχήστρα της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής κατά την ενδοσχολική λαογραφική εκδήλωση με τίτλο ''Οι λαϊκοί μας ποιητές τραγουδούν τα νιάτα", που έγινε το Σάββατο στις 18 Μαΐου 1996 η ώρα 8 μ.μ. στην αίθουσα τελετών της σχολής. Στη φωτογραφία διακρίνονται οι Χριστοδούλου Άριστος, Μιχαήλ Μιχάλης, Καλογήρου Γιώργος και Χ'' Φαίδωνος Μιχάλης, μαθητές της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, να παίζουν παραδοσιακά όργανα όπως βιολί και λαούτο.

Collection


Κυπριακοί παραδοσιακοί χοροί κατά τη διάρκεια λαογραφικής εκδήλωσης της Απεητείου Ανωτέρας, με τίτλο ''Οι λαϊκοί μας ποιητές τραγουδούν τα νιάτα", που έγινε το Σάββατο στις 18 Μαϊου 1996, η ώρα 8 μ.μ. στην αίθουσα τελετών της σχολής. Στη φωτογραφία διακρίνονται μαθήτριες να χορεύουν φορώντας την κυπριακή παραδοσιακή ενδυμασία.

Collection


Κυπριακοί παραδοσιακοί χοροί κατά τη διάρκεια λαογραφικής εκδήλωσης της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής με τίτλο ''Οι λαϊκοί μας ποιητές τραγουδούν τα νιάτα", που έγινε το Σάββατο στις 18 Μαϊου 1996, η ώρα 8 μ.μ. στην αίθουσα τελετών. Στη φωτογραφία διακρίνονται μαθητές της σχολής να χορεύουν φορώντας τη κυπριακή φορεσιά με τη βράκα, το γιλέκκο και τις ποδίνες.

Collection