Αψίδα

Browse Items (110 total)

  • Collection: Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ σχολικής χρονιάς 1995-1996

Μαθητές Απεητείου Ανωτέρας Σχολής του Αγρού. Σχολική χρονια 1995-1996.

Μαθητές Απεητείου Ανωτέρας Σχολής του Αγρού. Σχολική χρονια 1995-1996.

Στιγμιότυπο από τη Χριστουγεννιάτικη εορτή της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 1995-1996.

Στιγμιότυπο από τη Χριστουγεννιάτικη εορτή της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 1995-1996.

Στιγμιότυπο από τη Χριστουγεννιάτικη εορτή της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 1995-1996.

Στιγμιότυπο από τη Χριστουγεννιάτικη εορτή της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 1995-1996.

Κυπριακοί παραδοσιακοί χοροί κατά τη διάρκεια λαογραφικής εκδήλωσης της Απεητείου Ανωτέρας, με τίτλο ''Οι λαϊκοί μας ποιητές τραγουδούν…

Η Ορχήστρα της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής κατά την ενδοσχολική λαογραφική εκδήλωση με τίτλο ''Οι λαϊκοί μας ποιητές τραγουδούν τα νιάτα",…

Κυπριακοί παραδοσιακοί χοροί κατά τη διάρκεια λαογραφικής εκδήλωσης της Απεητείου Ανωτέρας, με τίτλο ''Οι λαϊκοί μας ποιητές τραγουδούν…

Κυπριακοί παραδοσιακοί χοροί κατά τη διάρκεια λαογραφικής εκδήλωσης της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής με τίτλο ''Οι λαϊκοί μας ποιητές…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2