Κοινότητα Κυπερούντας, Έντυπα
16 items in collectionΚατάστιχο Κυπερούντας και Χαντριών


Κατάστιχο Κυπερούντας, 1830


Απογραφή κατοίκων περιοχών της Κύπρου, 1831


Το Ενωτικό Ψήφισμα του 1930


Το Ενωτικό Ψήφισμα του 1921


Πωλητήριον Μυριάνθης Χριστοφή- Καννάβια,1948


Πωλητήριον Ελευθεριάδη, 1946


Προικοσύμφωνο Ελευθεριάδη, 1928