Κοινότητα Κυπερούντας
21 items in collectionΕυσταθία Γιαννή Πελεκάνου, σύζ. Αργυρού Κυριάκου Πιττακόλα (1925-2017)


Το ιστορικό κτίριο στέγασης του προσωπικού του Σανατορίου Κυπερούντας


Το μικρό ιστορικό κοιμητήριο του Σανατορίου Κυπερούντας παρά την τοποθεσία Χρυσόβρυση


Ο Μουχτάρης Κυπερούντας Γιωρκής Φάκας (1932-1935)


Οικία Πρϊσταμένης Matron του Σανατορίου Κυπερούντας (Kyperounda Jubilee Sanatorium)


Στέλλα Γιαννή Ατσιαήρευτου-Μικέλλη (1947-2017)


Ευσταθία Χρ. Μ. Αλλαγιώτη (1930-2017)


Αργυρός Επαμεινώνδα (1931-2017)