Αψίδα

Browse Items (16 total)

  • Collection: Κοινότητα Κυπερούντας, Έντυπα

Προσκλητήριο γάμου του ζεύγους Γεώργιου Ι. Φελλά και της Ευγενίας Ι. Ταή στην Κυπερούντα, το 1953. Είναι από τα πρώτα προσκλητήρια που…

Η επιστολή γράφτηκε από τον μουχτάρη Κυπερούντας Μιχαήλ Σάββα την περίοδο μεταξύ του 1948 με 1955 (έχει καταστραφεί το σημείο με την…

Επιστολή 10 κοινοταρχών της Πιτσιλιάς το 1915 για το Κωμοδικείο (κοινοτικό δικαστήριο Παλαιχωρίου).
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2