Αψίδα

The archaeological site of Lampousa

Dublin Core

Title

The archaeological site of Lampousa

Alternative Title

Η αρχαιολογική περιοχή της Λάμπουσας

Description

The archaeological site of Lampousa today in the municipal
boundaries of Karavas.
Η αρχαιολογική περιοχή της Λάμπουσας στα δημοτικά όρια Καραβά σήμερα.

Source

Karavas Municipality Archive
Αρχείο Δήμου Καραβά
" Occupied Towns - Displaced Municipalities of the Republic of Cyprus " : A Brief Historical Review.
Edited by the Committee of Cyprus Occupied Municipalities, Nicosia 2012, page 81
" Κατεχόμενες Πόλεις -Εκτοπισμένοι Δήμοι Κυπριακής Δημοκρατίας " : Σύντομη Ιστορική Ανασκόπηση. Εκδόθηκε από την Επιτροπή Κατεχομένων Δήμων Κύπρου, Λευκωσία 2012, σελίδα 81

Publisher

Library of Cyprus University of Technology
Digital Heritage Research Lab of Cyprus University of Technology

Contributor

Union of Occupied Municipalities
Επιτροπή Κατεχομένων Δήμων

Rights

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού.

Format

JPG

Type

Identifier

UOM (113)

Coverage

35.343574, 33.208033

Files

Citation

Union of Occupied Municipalities and Επιτροπή Κατεχομένων Δήμων, “The archaeological site of Lampousa,” Αψίδα, accessed May 26, 2024, https://apsida.cut.ac.cy/items/show/21218.