Αψίδα

Map of Cyprus from the Roman period, referring to the
region of Lapithos as 'Lapithia'

Dublin Core

Title

Map of Cyprus from the Roman period, referring to the
region of Lapithos as 'Lapithia'

Alternative Title

Χάρτης της Κύπρου Ρωμαϊκής περιόδου, όπου αναγράφεται η επαρχία <<Λαπηθία>> <<Lapithia>>

Description

Map of Cyprus from the Roman period, referring to the
region of Lapithos as 'Lapithia'.
Χάρτης της Κύπρου Ρωμαϊκής περιόδου, όπου αναγράφεται η επαρχία <<Λαπηθία>> <<Lapithia>>.

Source

Bank of Cyprus Cultural Foundation Archive
Αρχείο Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου
" Occupied Towns - Displaced Municipalities of the Republic of Cyprus " : A Brief Historical Review.
Edited by the Committee of Cyprus Occupied Municipalities, Nicosia 2012, page 40
" Κατεχόμενες Πόλεις -Εκτοπισμένοι Δήμοι Κυπριακής Δημοκρατίας " : Σύντομη Ιστορική Ανασκόπηση. Εκδόθηκε από την Επιτροπή Κατεχομένων Δήμων Κύπρου, Λευκωσία 2012, σελίδα 40

Publisher

Library of Cyprus University of Technology
Digital Heritage Research Lab of Cyprus University of Technology

Contributor

Union of Occupied Municipalities
Επιτροπή Κατεχομένων Δήμων

Rights

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού.

Format

JPG

Type

Identifier

UOM (50)

Coverage

35.336025, 33.163315

Files

Citation

Union of Occupied Municipalities and Επιτροπή Κατεχομένων Δήμων, “Map of Cyprus from the Roman period, referring to the region of Lapithos as 'Lapithia',” Αψίδα, accessed May 26, 2024, https://apsida.cut.ac.cy/items/show/20913.