Αψίδα

Αναμνηστική σχολική φωτογραφία : Τάξη Δημοτικού σχολείου Κυπερούντας

Dublin Core

Title

Αναμνηστική σχολική φωτογραφία : Τάξη Δημοτικού σχολείου Κυπερούντας

Description

Από αριστερά: διακρίνονται οι δάσκαλοι Δάσκαλοι: Διομήδης Δημητρακόπουλος, Νικόλας Ιωάννου(Νικολάτζης), Γιάννης Νεοκλέους, Ανδρονίκη Γεωργίου.
Μαθητές αρχίζοντας από αριστερά:
1η σειρά κάτω: Ανδρονίκη Χριστοδούλου Πιττακόλα, Κακούλα Μιχ. Ππίσση, Ελένη Νικόλα Χαραλάμπους, Ελένη Χρ. Καννάουρου, Πολυξένη Ι. Καπιτάνου, Σοφία Παν. Τσαγκάρη,, Παρασκευού Νεάρχου, Αναστασία Σοφόκλη, Μαρία Διονυσίου, Θεοδώρα Σολωμή Χ¨Γεωργίου, Καλλιόπη Μιχ. Πάτσαλου,
2η σειρά: Ελένη Ι. Καρασιαλή, Αναστασία Αλεξ. Βαλιαντή, Πολυξένη Αυγουστή, Αντιγονού Αντωνίου, Αναστασία Θεοδούλου, Ελένη Σάββα Αλεξάνδρου, Σταυρούλα Θεοδ. Μικέλλη, Θεοδώρα Σάββα Χρυσοστόμου, Μαρούλα Σάββα Χρυσοστόμου, Ιωάννα Μιχαήλ Χ¨Γεωργίου, Ευδοκία Μιχαήλ Κουτσόφτα, Ελένη Ιωάννου Ιακώβου, Θεοφανού Μιχ. Φελλά, Χριστίνα Αγγελόδημου, Πολυξένη Χριστοφόρου Μόρνη, Αθηνά Γρηγορίου.
3η σειρά: Παρασκευού Θεοχάρη, (κάτω)Παναγιώτα Αργυρού Αντώνη Ππαλάζη, (κάτω)Χριστίνα Ιωάννη Παπαβασιλείου, Ανδρέας Χριστοδούλου Π. Χατζηαντώνη (Χατζημακρή), Χαρίτος Σάββα Πάτσαλου.
Αργυρός Νικόλα Ππάλη, Χριστόδουλος Γεωργίου Παπαβασιλείου, Κυριάκος Παναγιώτη, Νίκος Ι. Ατσιαήρευτου, Βάσος Αντωνίου Αντρία, Γεώργιος Χριστοδούλου Βαλιαντή, Γεώργιος Επιφανείου, Χριστόδουλος Ευγενίου, Χριστόδουλος Μ. Κουππής, Γεώργιος Χριστοδουλή Μ. Αλλαγιώτη, Αντώνης Φλουρ. Ηλία, Στυλιανός Αντωνίου Αντρία, Γεώργιος Διονυσίου,
3η σειρά: Ελευθερία Χαραλάμπη, Γεώργιος Κυριάκου Κήζης, Χριστόδουλος Ιωάννου Ταή, Κυριάκος Χριστοφόρου Πελεκάνου, Ανδρέας Παπαστυλιανού, Στυλιανός Σολωμή Αλεξάνδρου, Θεόδωρος Ιωάννου Μ. Ππαλάζη, Αντωνής Μιχαήλ Σοφιανού, Νικόλας Μιχαήλ Καλαπαλίκκη, Κυριάκος Μιχαήλ Καλαπαλίκκη, Γεώργιος Ιωάννου Πελεκάνου, Θεόδωρος Ξενοφώντος, Τάκης Χ¨Μιχαήλ, Γεώργιος Στυλιανού Μικέλλης, Κώστας Χριστοδ. Τσιαρής.

Source

Kyperounda Community
Κοινότητα Κυπερούντας

Publisher

Library of Cyprus University of Technology
Digital Heritage Research Lab of Cyprus University of Technology

Date

Contributor

Kyperounda Community
Κοινότητα Κυπερούντας

Rights

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού.

Format

JPG

Language

EL, EN
el

Type

Identifier

KCPD (159)

Coverage

34.938019, 32.976517
Kyperounda

Files

Citation

Kyperounda Community and Κοινότητα Κυπερούντας, “Αναμνηστική σχολική φωτογραφία : Τάξη Δημοτικού σχολείου Κυπερούντας,” Αψίδα, accessed April 19, 2024, https://apsida.cut.ac.cy/items/show/19470.