Ο Βασίλης Χατζημιχαήλ (αριστερά) περήφανα ενδεδυμένος με την στολή του τσολιά, στέκεται μπροστά στον φακό του φωτογράφου με έναν φίλο του. Ευσεβής πόθος των Ελλήνων της Μικράς Ασίας ήταν η εκπλήρωση της Μεγάλης Ιδέας, δηλαδή του οράματος για απελευθέρωση όλων των κτήσεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όπου παραδοσιακά κατοικούσαν ελληνικοί πληθυσμοί. Ο αλύτρωτος λαός διατηρούσε τη μνήμη, τα εθίμα και τις παραδόσεις του έθνους λόγω της απόστασης που τους κρατούσε μακριά απο τον εθνικό κορμό. Ο Βασίλης Χατζημιχαήλ έχασε την ζωή του καθώς δούλευε στα τάγματα εργασίας, τα οποία είχαν ως απώτερο στόχο την εθνοκάθαρση της Τουρκίας απο τις διάφορες μειονότητες που υπήρχαν στη χώρα. Τα τάγματα εργασίας, ή Αμελέ Ταμπουρού όπως ήταν αλλιώς γνωστά, ήταν καταναγκαστικά έργα στα οποία στέλνονταν μη μουσουλμάνοι άνδρες, κυρίως Έλληνες αλλά και Αρμένιοι και Εβραίοι, για να εκτελούν βαριές εργασίες κάτω από απάνθρωπες συνθήκες εργασίας και ελάχιστο φαγητό.

Collection