Τίτλος: Vitae Parallelae (Βίοι παράλληλοι, editio stereotypa) Vol. 1, Vol. 2 και Vol. 3
Συγγραφέας: Πλούταρχος
Γλώσσα: Ελληνικά/λατινικά
Έτος έκδοσης: 1906 / 1902 / 1904
Τόπος έκδοσης: Lipsiae (Λειψία)
Εκδότης/Τυπογραφείο: In aedibus B.G. Teubneri
Διαστάσεις:12 x 18,5 x 4,5 / 12 x 18,5 x 5,2 / 12 x 18,5 x 4,3
Σελίδες: 461+ 23 adnotatio critica / 556 + 21 adnotatio critica / 432 +17 adnotatio critica
Παρατηρήσεις: 461+ 23 adnotatio critica / iterum recognovit Carolus Sintenis/χειρόγραφες σημειώσεις.

Collection


Τίτλος: Πλουτάρχου Χαιρωνέως Παραμυθητικός προς Απολλώνιον
Συγγραφέας: Πλούταρχος
Γλώσσα: Ελληνικά
Διαστάσεις: 10,5 x 16 x ,9

Collection