Τίτλος: France Militaire / Histoire des armées françaises (t. 1 / t. 2 / t. 3 / t. 4 / t. 5)
Συγγραφέας: A. Hugo
Γλώσσα: Γαλλικά
Έτος έκδοσης: 1833 / 1835 / 1836 / 1837 / 1838
Τόπος έκδοσης: Paris (Παρίσι)
Εκδότης / Τυπογραφείο: Delloye, éditeur de la France pittoresque
Διαστάσεις: 19 x 28 x 4 / 19 x 28 x 4 / 19 x 28 x 4 / 19 x 28 x 4 / 19 x 28 x 4,5
ΣΕΛΙΔΕΣ: 312 / 320 / 320 / 320 / 368
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: t. 1: Με 268 χάρτες, σχέδια, βινιέτες και πορτραίτα / t. 2: Με 239 χάρτες, σχέδια, βινιέτες και πορτραίτα / t. 3: Με 40 φύλλα εκτός αρίθμησης και 263 χάρτες κλπ. / t. 4: Με 40 φύλλα εκτός αρίθμησης και 263 χάρτες κλπ. / t. 5: Με 46 φύλλα εκτός αρίθμησης και 297 χάρτες κλπ.

Collection