Φωτογραφία από την δεκαετία του 1950-1960 από το κεραμοποιείο στη Λεμεσό.

Collection