Η οικία ανεγειρόταν στην περιοχή Αγίων Ομολογητών στη Λευκωσία.

Collection