Τίτλος: Ovidius fastor cum. P. Marso
Συγγραφέας: Ovidius
Γλώσσα: Λατινικά
Έτος έκδοσης: 1485 (;)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 20,5 x 29,5 x 3,8
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Με διάσπαρτες σημειώσεις επί του κειμένου

Collection