Μερικά σημεία φέρουν κόκκινο χρώμα, τα οποία έχουν ζωγραφιστεί με κόκκινο μελάνι.

Collection