Το μεσαιωνικό γεφύρι βρίσκεται κτισμένο πάνω στην κοίτη του ποταμού «Άμαθος» στην περιοχή του Ποταμού Γερμασόγειας. Αποτελεί ένα από τα ελάχιστα μνημεία της εποχής της Φραγκοκρατίας που διασώζονται στην περιοχή.
Το γεφύρι αποτελείτο από δύο οξυκόρυφα τόξα κτισμένα από πέτρα της περιοχής. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 κατά τη διάρκεια εκτέλεσης έργων οργάνωσης και ευθυγράμμισης της κοίτης του ποταμού με στόχο την αποφυγή πλημμύρων προστέθηκε στο γεφύρι ακόμα ένα τόξο.

Collection