Ο κήπος βρισκόταν στη σημερινή οδό Θεμιστοκλή Δέρβη.

Collection