Οικογενειακή συνάντηση στο σπίτι του Θεόδωρου Φούλη και της γυναίκας του Ελένης. Όρθιος ο Αχιλλέας Γιάλλουρος.

Collection


Γλέντι στο Γέρι: Σάββας Αχιλλέως, Κώστας Χαβατζιάς, Χρίστος Ιωνά, Κώστας Ττίκιρης, Μιχαήλ Μέλιος.

Collection


Στο καφενείο του Αχιλλέα Μάρκου : Λούκας Αδάμου(Λουκής), Αδάμος Γίαννη(Μαμμάκκης), Χρύσανθος Χαραλάμπους, Στυλλής.

Collection