Τίτλος: Fisiologia dell'avvocato
Συγγραφέας: Pier Angelo Fiorentino
Γλώσσα: Ιταλικά
Έτος έκδοσης: 1842
Τόπος έκδοσης: Napoli
Εκδότης/Τυπογραφείο: Presso Gaetano Nobile
Διαστάσεις: 9,6 x 14,6 x 1,5
Σελίδες: 172
Παρατηρήσεις: Με σκωπτικές γκραβούρες.

Collection