Φωτοαντίγραφο χειρόγραφου ελέγχου του Δημοτικού Σχολείου Λεοναρίσσου Θηλέων σχολικού έτους 1926-27. Είναι της μαθήτριας Κυριακούς Θεμιστοκλέους, μετέπειτα συζύγου του Κυριάκου Χαραλάμπους, τον οποίον υπογράφει η δασκάλα κ. Αντιγόνη Αγαπίου την 28ην Ιουνίου 1927.

Collection


Φωτογραφία του Δημοτικού Σχολείου Θηλέων του Λεοναρίσσου τη σχολική χρονιά 1930-31. Η δασκάλα στα δεξιά της φωτογραφίας είναι η κυρία Κυριακή Λουκά (1930-34).

Μαθητές και μαθήτριες της εβδόμης τάξης της σχολικής χρονιάς του 1959-60 στο Λεονάρισσο. Δάσκαλοι: στο μέσο ο κ. Αντώνης Χριστοδουλίδης (Διευθυντής), αριστερά η κ. Ευανθία Χριστοδουλίδη και δεξιά ο κ. Παναγής Παναγίδης.

Παλαιά φωτογραφία από το πρώτο Δημοτικό σχολείο του Λεοναρίσσου. Στη φωτογραφία διακρίνεται δεξιά ο δάσκαλος Μενέλαος Χαραλαμπίδης (Μελής). Η φωτογραφία είναι της περιόδου 1923-1925. Διακρίνονται οι μαθητές με πηλίκια που τότε φορούσαν όσοι κατάγονταν από πλούσιες οικογένειες.

Δημοτικό Σχολείο Θηλέων στο Λεονάρισσο της σχολικής χρονιάς 1926-27. Διακρίνονται οι: Δασκάλα κ. Αντιγόνη Αγαπίου και στα δεξιά της η κ. Κυριακή Θεμιστοκλέους.