Εθελοντές Πεζοπόροι Ραδιομαραθώνιου στην δενδροφύτευση που έγινε από τα μέλη της Κοινότητας Πελενδρίου, 10 Φεβρουαρίου 2008.

Collection


Στιγμιότυπο από τη δεντροφύτευση που έγινε στο χώρο της πυρκαγιάς από μέλη της Κοινότητας Πελενδρίου, 10 Φεβρουαρίου 2008.

Collection


Στιγμιότυπο από τη δεντροφύτευση που έγινε στο χώρο της πυρκαγιάς από μέλη της Κοινότητας Πελενδρίου, 10 Φεβρουαρίου 2008.

Collection


Στιγμιότυπο από τη δεντροφύτευση που έγινε στο χώρο της πυρκαγιάς από μέλη της Κοινότητας Πελενδρίου, 10 Φεβρουαρίου 2008.

Collection


Στιγμιότυπο από τη δεντροφύτευση που έγινε στο χώρο της πυρκαγιάς από μέλη της Κοινότητας Πελενδρίου, 10 Φεβρουαρίου 2008.

Collection


Στιγμιότυπο από τη δεντροφύτευση που έγινε στο χώρο της πυρκαγιάς από μέλη της Κοινότητας Πελενδρίου, 10 Φεβρουαρίου 2008.

Collection


Στιγμιότυπο από τη δεντροφύτευση που έγινε στο χώρο της πυρκαγιάς από μέλη της Κοινότητας Πελενδρίου, 10 Φεβρουαρίου 2008.

Collection


Στιγμιότυπο από τη δεντροφύτευση που έγινε στο χώρο της πυρκαγιάς από μέλη της Κοινότητας Πελενδρίου, 10 Φεβρουαρίου 2008.

Collection


Στιγμιότυπο από τη δεντροφύτευση που έγινε στο χώρο της πυρκαγιάς από μέλη της Κοινότητας Πελενδρίου, 10 Φεβρουαρίου 2008.

Collection


Στιγμιότυπο από τη δεντροφύτευση που έγινε στο χώρο της πυρκαγιάς από μέλη της Κοινότητας Πελενδρίου, 10 Φεβρουαρίου 2008.

Collection