Αψίδα

Browse Items (115 total)

  • Collection: Δήμος Αγίου Αθανασίου, Σύγχρονες Φωτογραφίες

CINE KATSARAS was created by the family of Nicholas Katsaras in 1953 in the backyard of the founder in the middle of the village. Later on, late 1956 and early 1957 the cinema moved to a new building at the entrance of Agios Athanasios until the late…

During the ten days of carnival people in the village used to dress themselves in funny costumes by using their imagination and every kind of material available. They went around the houses asking the owners to guess who is who and all this process…

“Resi” was prepared in large quantities so as to be offered to all guests present in the feast that followed the wedding ceremony which lasted for three whole days in the mid 60’s.

“Resi” was prepared in large quantities so as to be offered to all guests present in the feast that followed the wedding ceremony which lasted for three whole days in the mid 60’s.

Υπήρξε κατά τη δεκαετία του 1920 το σχολείο του άλλοτε μικρού χωριού. Επειδή αποτελεί ένα από τα μοναδικά δημόσια κτήρια που κουβαλά τη…

First Grocery in the traditional core of Agios Athanasios Municipality. It opened at 1960's . The picture is dated in the 1990.

Παραστάσεις με ιστορίες του Καραγίόζη στο πλαίσιο παιδικού Φεστιβάλ με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδιού.

Κυπριακά παραδοσιακά επαγγέλματα (κατασκευή μουσικών οργάνων, τόνενων καρέκλων, πηλος) στο πλαίσιο παιδικού φεστιβάλ με την ευκαιρία…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2