Αψίδα

Browse Items (11 total)

  • Collection: Κοινότητα Κελοκεδάρων, Έντυπα

Πρόσκληση της Ορθοδόξου Χριστιανικής Ενώσεως Νεανίδων Κελοκεδάρων (Ο.Χ.Ε.Ν)προς την Ιερά Μητρόπολη Πάφου για το άνοιγμα Φιλανθρωπικής…

Το αιματηρόν δράμα Κελοκεδάρων. Ποιήμα συνταχθέν υπό Χ. Μ. Αζίνου εκ Φιλούσης (Πάφου), 1946.

Τύποις: "Πάφου"
Εκτύπωσις: Χρ. Οικονομίδη.

Χορός που διεξήχθει το Σάββατο 25 Ιουνίου 1994 στο ξενοδοχείο Ajax στην Λεμεσό από τον Σύνδεσμο Αποδήμων και Φίλων Κελοκεδάρων.

Πολεμιστές Β' Παγκοσμίου Πολέμου από τα Κελοκέδαρα της Πάφου. Οι πιο πάνω κατατάγησαν στο Κυπριακό Σύνταγμα.

Αφιέρωμα στη Μαριάννα Ζαχαριάδου από τον Γιάννη Οικονομίδη, τον λαϊκό ποιητή των Κελοκεδάρων.

΄'Οι ήρωες της Τζιελοτζιάρας' ποίημα του λαϊκού ποιητή των Κελοκεδάρων Γιάννη Οικονομίδη.

"Αποχαιρετισμός στον Ζαχαρία Ζαχαριάδη" του Γιάννη Οικονομίδη, λαϊκού ποιητή των Κελοκεδάρων.

"Αποχαιρετισμός στη Μαριάννα Ζαχαριάδου" του Γιάννη Οικονομίδη, λαϊκού ποιητή των Κελοκεδάρων.

"Από τα Κελοκέδαρα είναι η καταγωγή μου" του Γεώργιου Κωνσταντίνου. Το ποίημα απαγγέλθηκε από τον Γεώργιο Κωνσταντίνου στις 25 Ιουνίου 1994…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2