Αψίδα

Browse Items (37 total)

  • Collection: Δήμος Έγκωμης, Ιστορικές Φωτογραφίες

Μαζεύοντας λαλλέδες (ανεμώνες) στον δρόμο του Αεροδρομίου Λευκωσίας, διακρίνονται οι εξαδέλφες Πόπη (Κόρτα) Σαρρή και Αγνή…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2