Οπτικοακουστικό Υλικό που περιέχει διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Λυκείου στην Αμμόχωστο από το 1960 μέχρι 1973. Περιλαμβάνεται η επίσκεψη του προέδρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' στο Λύκειο Ελληνίδων Αμμοχώστου. Διεσώθη τυχαία καθώς το είχε στην τσάντα της η αείμνηστη Ιουλία Τουμαζή, Αντιπρόεδρος του Λ.Ε.Α στο οποίο δίδασκε για χρόνια Ζωγραφική.

Βαρώσι (Αμμόχωστος)

Collection