Αψίδα

Browse Items (53 total)

  • Collection: Δήμος Κυθρέας, Ιστορικές Φωτογραφίες

Από το 1975, ο Δήμος Κυθρέας σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή Ευρύτερης Περιοχής Κυθρέας, διοργανώνει κάθε χρόνο στις 16 και 17…

Από το 1975, ο Δήμος Κυθρέας σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή Ευρύτερης Περιοχής Κυθρέας, διοργανώνει κάθε χρόνο στις 16 και 17…

Το Προσφυγικό Σωματείο ‘’Ο ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΣ’’ Κυθρέας ιδρύθηκε το 1985 με πρωτοβουλία του αείμνηστου ‘Άριστου Αριστείδου από την Κυθρέα…

Εικόνα της Παναγίας Γαλακτοτροφούσας, έργο του 16ου αιώνα από τη Μονή Θεοτόκου στην Κυθρέα. Η Μονή Θεοτόκου ήταν μεσαιωνικό μοναστήρι που…

Στην Κυθρέα επί Τουρκοκρατίας λειτουργούσαν 2 Δημοτικά Σχολεία, του Αγίου Ανδρονίκου και της Χαρδακιώτισσας. Αργότερα μέχρι το 1974 που…

Στην Κυθρέα επί Τουρκοκρατίας λειτουργούσαν 2 Δημοτικά Σχολεία, του Αγίου Ανδρονίκου και της Χαρδακιώτισσας. Αργότερα μέχρι το 1974 που…

Στην Κυθρέα επί Τουρκοκρατίας λειτουργούσαν 2 Δημοτικά Σχολεία, του Αγίου Ανδρονίκου και της Χαρδακιώτισσας. Αργότερα μέχρι το 1974 που…

Στην Κυθρέα επί Τουρκοκρατίας λειτουργούσαν 2 Δημοτικά Σχολεία, του Αγίου Ανδρονίκου και της Χαρδακιώτισσας. Αργότερα μέχρι το 1974 που…

Το νερό του Κεφαλόβρυσου της Κυθρέας, της μεγαλύτερης πηγής νερού της Κύπρου, διέσχιζε την κωμόπολη από τις παρυφές του Πενταδάκτυλου…

Το νερό του Κεφαλόβρυσου της Κυθρέας, της μεγαλύτερης πηγής νερού της Κύπρου, διέσχιζε την κωμόπολη από τις παρυφές του Πενταδάκτυλου…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2