Αψίδα

Browse Items (441 total)

  • Collection: Τμήμα Γεωργίας, Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

Εργαλείο που χρησίμευε για το όργωμα της γης. Το υνί άνοιγε το αυλάκωση στο έδαφος που διευρυνόταν από τα παράβολά. Το άροτρο, που έσερναν…

Instrument made of glass in paper package, mesuring the level of sugar in must.

Instrument for mesuring the level of alcohol in zivania(Cyprus spirit). It is made from the neck of Cyprus pumkin. They put inside zivania and the scale. The scale is manufactured in France.

Case made from the neck of Cyprus pumkin. They put inside zivania (cyprus spirit) for mesuring the level of alcohol.

Case made from the neck of Cyprus pumkin. They put inside zivania (cyprus spirit) for mesuring the level of alcohol.

A cane with two holes on the upper and bottom part. It is used for wine sampling for checking the quality of wine.From Arsos Limassol.

The instrument is made from cane and Cyprus water pumkin. It is used to draw on wine from wine jars, in order to check its quality. From Arsos Limassol.

A cane with two holes on the upper and bottom part. It is used for wine sampling for checking the quality of wine.From Arsos Limassol.

The urn is used for grape distillation for the production of zivania. The urn is placed on the fireplace, the alcohol is heated and it goes through the cooler pipe producing zivania. From Anafotia Larnaca.

A basket made of cane. The strainer is placed inside the wine jar, in order to extract pure wine. From Arsos Limssol.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2