Αψίδα

Browse Items (441 total)

  • Collection: Τμήμα Γεωργίας, Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

Ορθογώνιος διπλός σάκος φτιαγμένος από ένα μακρύ ύφασμα, κατασκευασμένο από φυτικό υλικό. Το ύφασμα διπλώνεται όμοια και στις δυο…

Ορθογώνιος σάκος φτιαγμένος από ένα μακρύ ύφασμα, κατασκευασμένο από μαλλί απο τρίχα αίγας ή προβάτου, άσπρου χρώματος. Ανάμεσα σε…

Ορθογώνιος σάκος, κατασκευασμένος από τρία κομμάτια υφάσματος, που αναδιπλώνονται στη μία μακριά πλευρά του αντικειμένου και…

Ορθογώνιος σάκος, κατασκευασμένος από τρία κομμάτια υφάσματος, που αναδιπλώνονται στη μία μακριά πλευρά του αντικειμένου και…

Ορθογώνιος σάκος φτιαγμένος από ένα μακρύ ύφασμα, κατασκευασμένο από φυτικό υλικό που είναι συραμμένος στις δύο μακριές πλάγιες…

Ορθογώνιος σάκος φτιαγμένος από ένα μακρύ ύφασμα, κατασκευασμένο από φυτικό υλικό που είναι συραμμένος στις δύο μακριές πλάγιες…

Φτυάρι εξολοκλήρου ξύλινο που αποτελείται από δύο κομμάτια, κυκλικής διατομής λαβή και το κυρίως φτυάρι το οποίο είναι μία ορθογώνια…

Χειροποίητο φτυάρι κατασκευασμένο ολόκληρο από ένα κομμάτι ξύλο με μακριά λαβή κυκλικής διατομής. Το κυρίως φτυάρι είναι ορθογώνιο που…

Χειροποίητο φτυάρι κατασκευασμένο εξολοκλήρου από ξύλο και αποτελείται από δύο κομμάτια. Το πάνω μέρος η μακριά λαβή του φτυαριού…

Φτυάρι εξολοκλήρου ξύλινο που αποτελείται από δύο κομμάτια, την κυκλικής διατομής μακριά λαβή και το κυρίως φτυάρι το οποίο είναι…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2