Αψίδα

Browse Items (8 total)

  • Collection: Αρχείο Αστυνομίας Κύπρου, Έντυπα

Official souvenir programme of the celebration in Cyprus of the Coronation of their majesties King George VI and Queen ElIzabeth, that were held in Cyprus on the 12th of May 1937.

Αναφορά του Μ. Χ. Καρεκλά στον J. H. Ashnore (Deputy Chief Commandant) σχετικά με τα Χασαμπουλιά και τη δράση τους μεταξύ Δεκεμβρίου 1894 - Φεβρουαρίου 1896.Τα…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2