Αψίδα

Browse Items (16 total)

  • Type is exactly "JPG"

Δρομάκι προς Εκκλησία Τιμίου Σταυρού στα Λεύκαρα.

The marine environment of the Mediterranean supports some 12,000 species of fauna and flora as well as other living
organisms. The sea anemone depicted on the 43c stamp belongs to the Anthozoa class and is a water dwelling predator animal named…

Μαθητές της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής στη Συνεργατική Εταιρεία Διαθέσεως Γεωργικών Προϊόντων (Σ.Ε.ΔΙ.ΓΕ.Π) Πιτσιλιάς – Τροόδους Λτδ .

Δεντροφύτευση στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 1996-1997.

Στιγμιότυπο από την παρέλαση της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής στον Αγρό, την ημέρα της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 2000.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2