Αψίδα

Browse Items (9 total)

  • Subject is exactly "Water-supply--Cyprus--History"

"Φράγματα της Κύπρου", Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Κυπριακή Δημοκρατία), Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων,…

"Έκθεσις δια τας πλημμύρας της 3ης Δεκεμβρίου 1968 εις την περιοχήν Κυθραίας". Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, Τμήμα Δημόσιων Έργων,

"Dams in Cyprus", Ministry of Agriculture Rural Development and Environment (Republic of Cyprus), Water Development Department, December 1963.

"Dams of Cyprus", C.A.C. Konteatis - Republic of Cyprus - Ministry of Agriculture and Natural Resources, Water Development Department, Nicosia - Cyprus 1974.

In very old times, drinking water was pulled by residents with bucket cans tied with rope from two wells that were at the two squares (1943) and later by fountains which were built in various parts of the village. In that period, due to the good…

"Development of water resources in Cyprus - A historical review" , Ministry of Agriculture Rural Development and Environment (Republic of Cyprus), Water Development Department, 2003

Φωτογραφία από την δεκαετία του 1950-1960 από εγκαταστάσεις νερού στην Λευκωσία.

Φωτογραφία από την δεκαετία του 1950-1960 από την βρύση στο χωριό στην Παναγιά.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2