Αψίδα

Browse Items (4 total)

  • Subject is exactly "Theater--Cyprus--Kyperounda--History"

Θεατρική Παράσταση με θέμα την επανάσταση του 1821. Ο δάσκαλος που τους διδαξε το θέατρο ήταν ο Ιωάννης Αβραμίδης.
Όρθιοι: Αβραμίδης Χρ.…

Θεατρική Παράσταση με θέμα το 1821, διακρίνονται κάτω: Παναγιώτα Θεοδούλου, Μαρούλα Μιχ. Σάββα, Σωτήρα Χ'' Ψαλίδη, Θεοδώρα, Αντωνής Κήζη,…

Θεατρική Παράσταση με θέμα το 1821. "Ο Αγαπητικός της βοσκοπούλας" .
Διακρίνονται: Γ. Πατσαλής, ξένη από Παλαιχώρι, Ανδρονίκη Σταυρή, Μιχ.…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2