Αψίδα

Browse Items (261 total)

  • Subject is exactly "Christian art and symbolism"

G.Melkov (born 1951 ), Smolensk Monastery, oil on canvas, 81x85cm

A.Y.Petrov, ( born in 1957) , Novodevichiy monastery, oil on canvas , 120x100 cm

Πωλ Γεώργιου , Χριστός, 45x35.cm.
Φέρει υπογραφή στη πίσω όψη και αναγράφεται η χρονολογία 1966.

Kισσονέργης Ιωάννης ,Χριστός , υδατογραφία, 37х18 см.

Kωσταντίνος Αρτέμης (1878-1972), Γέννηση Σωτήρος, λάδι σε καμβά, 60x55 cm.

Ο ζωγράφος του έργου είναι ο Agostino Carracci και ο χαράκτης ο F. Bartolozzi. Χαρακτικό. 48x37 εκ.
Στο έργο απεικονίζεται ο Χριστός στο Ναό να διδάσκει,…

Φώτης Κόντογλου (1895 - 1965). Δίσκος μεταλλικός. 48 εκ
Ο δίσκος φέρει υπογραφή του καλλιτέχνη
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2