Αψίδα

Browse Items (7 total)

  • Subject is exactly "Τηλεπικοινωνίες--Αστυνομία"

Χρησιμοποιήθηκε από τα Κέντρα Ελέγχου διαφόρων μονάδων της Αστυνομίας. Χρονολογείται μεταξύ 1960-1970

Χρησιμοποιήθηκε στο τηλεφωνικό κέντρο του Αρχηγείου Αστυνομίας κατά τη δεκαετία του 1960
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2