Αψίδα

Browse Items (130 total)

  • Subject is exactly "Κυθρέα (Κύπρος)--Ιστορία"

Το 2005 ο Δήμαρχος Μιχαλάκης Σάββα και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθρέας μετέβησαν στην Αθήνα όπου τελέστηκαν τα εγκαίνια της…

Visit of Archbishop Makarios to Kythrea after the devastating
floods of 1968.

Current photo of the parish of Syrkania. The Church of Agia Anna tis Syrkanias was built around 1850. The Church has been converted into a mosque. Many of its icons had been brought from the older church of Agia Anna. Its iconostasis dates to the…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2