Αψίδα

Browse Items (6 total)

  • Subject is exactly "Δημόσια έγγραφα--Κύπρος--Λατσιά"

Ενημέρωση για την έρευνα που διεξάχθηκε σχετικά με την ιστορία των διακόσιων (200) χρόνων των Λατσιών. Απόσπασμα πρακτικών Πολιτιστικής…

Επιστολή Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων Κύπρου προς Δήμο Λατσιών, σχετική με αρχαιότητες που ανερεύθηκαν στη περιοχή.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2