Αψίδα

Browse Items (3 total)

  • Subject is exactly "Αγγειοπλαστική--Κύπρος--Φοινί"

Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΟΥ. Η αγγειοπλαστική τέχνη παρουσιάστηκε στη ζωή των Κυπρίων από πολύ παλιά, τη Νεολιθική εποχή. Ο…

Αγγειοπλαστείο στο Φοινί – Κατασκευή μεγάλης κούζας από την Θεοφανού Αυγουστή, από την έκδοση με τίτλο «1962» Πολιτιστικό Ίδρυμα…

Pottery as a profession appeared in Cyprus in the early Neolithic Period. With the appearance of pottery, the Cypriot craftsman used the plasticity of the clay, collection it from local surroundings, to create domestic utensils for everyday use.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2