Αψίδα

Browse Items (23 total)

  • Date is exactly "Late 20th century

    "

Η συγκεκριμένες στολές έχουν εντός τους μεταλλικές πλάκες για την ασφάλεια του Πυροτεχνουργού μεταξύ 1975-1980.

Η μία κούκλα είναι τοποθετημένη σε μεταλλική βάση που χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν για έλεγχο τροχαίας σε συμβολές των…

Η μία κούκλα είναι τοποθετημένη σε μεταλλική βάση που χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν για έλεγχο τροχαίας σε συμβολές των…

Το ύφασμα της στολής των Αξιωματικών ήταν διαφορετικό από αυτό των στολών των Αστυφυλάκων και Λοχιών, έτσι είχε διαφορετικό χρώμα.…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2