Ημέρα της Γυναίκας. Στο ξενοδοχείο Ajax στη Λεμεσό έγινε αναγόρευση της κ. Ιωάννας Παναγιώτου σε επίτιμο μέλος του Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου από την κ. Κλαίρη Αγγελίδου.

Collection